Vad är medicinsk yoga?

Medicinsk Yoga (Mediyoga) var en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som var utformad utifrån den tantriska yogatraditionen. Här användes olika meditationstekniker, mantras (vibrationer och ljud) och yogarörelser som det forskades mycket kring både i Sverige och internationellt. Det var en mjuk meditativ, men kraftfull yogaform med djupgående effekt på både själ och kropp som passade alla. Inspirationen hämtades från Kundaliniyoga, likväl som Ayurveda och traditionell kinesisk medicin (TCM).

Effekterna av Mediyoga

Mediyoga kunde ses som en form av holistisk body-mind träning, som lugnade sinnet. Det beaktade hela människan, med sin fysiska kropp, såsom den energivarelse hon var. Under en yogaklass arbetades det konkret och direkt med andningen och med att balansera det underliggande energisystemet. Det gjordes genom att följa en ”röd tråd” eller ett ”recept” som innehöll specifika ”ingredienser”. Många människor orkade och klarade inte av förändringarna med alla de krav som ställdes på dem, både som samhällen och som individer. Det fanns ett tydligt behov av mer helhetliga lösningar. Mediyoga var en holistisk metod utan några kontraindikationer.

Vad gällde Medicinsk Yoga var den ett strukturerat yogapass med mjuka rörelser. Mediyoga passade bra för personer med utmattningssyndrom, sömnbesvär eller som led av psykisk ohälsa. Regelbundet utfört hjälpte medicinsk yoga mot ryggont, hjärt- och kärlsjukdomar och huvudvärk. Dessutom ökade den kroppsmedvetenheten och balanserade kroppens nerv- och hormonsystem, men bidrog även till ökad rörlighet och styrka. Genom regelbundet utövande av mjuka rörelser, djupandning och avslappning kunde medicinsk yoga bidra till lägre blodtryck, minskad smärta och ett subjektivt förbättrat hälsotillstånd. Alla övningar anpassades utifrån egen förmåga och kapacitet. Ville man däremot stödja sin hormonella balans med yoga erbjöds även Mediyoga För Hormonell Balans. Där fokuserades främst på att stimulera hormonella strukturer och använda meditationer och andningsövningar som gav mer balans.

Forskningen

När det kom till forskning var Mediyogans mission att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform. Genom forskning och klinisk utvärdering användes Mediyoga framgångsrikt inom svensk hälso- och sjukvård. För att verka inom vården behövdes evidens, underlag på att det verkligen fungerade. I samverkan med Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomförde Mediyoga regelbundet nya studier. Studierna gav medicinskt underlag på varför medicinsk yoga fungerade så bra. Det rådde inte längre någon tvekan om att meditation och yoga gav flertalet positiva medicinska effekter. År 1997 medverkade Mediyoga i Sveriges första yogastudie i Karolinska Institutets regi. Sedan dess hade Mediyoga medverkat i mer än 90 % av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige. Medicinsk yoga erbjöds idag på mer än 160 sjukhus och vårdcentraler i Sverige inom olika kategorier som exempelvis stress, psykiatri, äldrevård och hjärta- och kärlsjukdomar.