Gong

Vad är en Gong kanske du undrade? Ett nytt modernt påfund? Någon flummig newage-grej? Nej, faktum var att människan hade använt sig av Gongar i tusentals år och i många olika civilisationer, religioner och andliga traditioner. I buddhistiska kloster sa de exempelvis ha använt Gongar för att få gudarnas uppmärksamhet medan de i det forntida Grekland använde dem för att komma i kontakt med de döda. I Borneo slog man på Gongar för att skrämma iväg stormar samtidigt som de gavs bort som bröllopsgåvor i Indonesien. De hade använts för att läka de sjuka, förvisa onda andar och sammankalla elementen. Ingen dålig meritförteckning direkt.

Enklast kunde Gongen beskrivas som en tunn metalltrumma som utövaren slog på för att skapa olika vibrationer som tog sig uttryck i form av diverse ljud. Ursprungligen var Gongen ett instrument bestående av metall där större delen utgjordes av koppar (70-80 procent) och resterande av bly, nickel, järn eller zink. De fanns i varierande storlek, men de vanligaste här i väst brukade vara mellan 24-40 tum i diameter.

Gongens ljudvågor påverkade oss människor

Det sägs att den första yogapraktiken som beskrevs i de gamla skrifterna inte handlade om positioner, andning eller ens meditation utan om mantra och ljud. Idag fanns en ökad medvetenhet om hur ljud påverkade oss och att allting vibrerade och hade en viss frekvens. Dessutom var vi människor ljud ledande då vi bestod av ca 60-70 procent vatten. Så det var inte konstigt att man påverkades mer än vad man trodde av ljud och dess vibrationer. Inom Gong Yoga användes uttryckligen ljudvågorna från Gongen för att komma in i ett meditativt tillstånd, slappna av och öka flödet av prana, livsenergi, i kroppen vilket hjälpte människan att läka och transformeras själva på djupet.

Kanske hade du någon gång varit på ett så kallat Gongbad och upplevt hur du svävade iväg på en inre resa där Gongspelaren varsamt (eller mindre varsamt) fört dig fram genom olika ljud. Inte en helt ovanlig upplevelse av Gongen.

Gongen brukade upplevas återhämtande för kropp och själ och det var inte ovanligt att man fick en energikick efteråt!

Ett gongbad sägs även ha en stressreducerande effekt då vibrationerna hjälpte oss att aktivera vårt parasympatiska nervsystem och djupt liggande spänningar kunde släppa. Det bästa av allt var att du inte behövde göra någonting annat än att lägga dig ner och låta ljudet av gongen göra jobbet. Vila. Andas. Rensa. Fylla på.