fbpx
Laddar in

Henrik Kok

Henrik Kok håller kurser och utbildningar i mindfulness hos oss. Han är legitimerad sjukgymnast och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village i Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh.

Läs om Henriks kurser